De KWH-meerrijige boomgaardspuit, type k1500-3R2, uitgerust met het Variabele Lucht Ondersteuning Systeem (VLOS) is erkend als driftarme techniek binnen het lozingenbesluit. In de afgelopen jaren is deze spuit geoptimaliseerd en getest door PRI en PPO Fruit. De NFO heeft diverse financieringsverzoeken voor het onderzoek naar deze spuit ondersteund en actief zorggedragen voor goedkeuring van de financieringsverzoeken bij onder andere Fruitpact. In de afgelopen maanden heeft de NFO meegewerkt aan een eenvoudige en brede erkenning.

De erkenning voor het lozingenbesluit houdt in dat drie meter teeltvrije zone voldoende is. Uiteraard dienen in het buitenste pad aan de kant van het oppervlaktewater (aan de buitenkant van de laatste bomenrij), de spuitdoppen en de luchtondersteuning met behulp van het VLOS richting het oppervlaktewater uitgeschakeld te zijn. U kunt werken met Albuz ATR lila doppen of doppen die vergelijkbare of grovere druppels geven. Hierbij geldt wel dat de maximale spuitdruk 7 bar is en de maximale rijsnelheid 6 km per uur.

De volgende stap is erkenning door het Ctgb en daarna opname van deze spuit op de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen. Tot die tijd kunt u deze boomgaardspuit gebruiken voor die gewasbeschermingsmiddelen waaraan het etiket geen extra voorschriften stelt. Vanzelfsprekend zijn met deze spuit, in combinatie met een windscherm, een bredere teeltvrije zone of venturidoppen, meer gewasbeschermingsmiddelen toe te passen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 5 november 2012 - 15:00