Het areaal biologisch is de afgelopen tien jaar jaarlijks met 500.000 hectare toegenomen. In 2015 werd er in de 28 EU-lidstaten op 11,1 miljoen hectare biologisch geboerd. Ondanks de enorme toename beslaat het areaal biologisch nog maar 6,2 procent van het geheel.

Circa 80 procent van het biologisch areaal is gesitueerd in één van de lidstaten die voor 2004 al EU-lid waren (EU-15). In de nieuwe lidstaten is een stevige inhaalslag te zien, met een jaarlijkse groei van het areaal tussen 2002 en 2015 van 12 procent.

 

Groei is in alle sectoren te zien, maar weidegrond maakt het grootste deel (58%) uit van het biologisch areaal, gevolgd door granen (20%) en blijvende gewassen (15%). Deze laatste groep bestaat voor het overgrote deel uit fruitgewassen. In totaal staan er in de EU op 1,2 miljoen hectare blijvende gewassen onder biologische teelt. Olijven (34%) zijn de grootste productgroep, gevolgd door druiven (21%), noten (14%), citrus (3%). Op 25% van het areaal, 333.569 hectare, staan de overige fruitsoorten, waaronder hard- en zachtfruit.

 

Bron: Rapport Facts and figures on organic agriculture in the European Union

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 31 januari 2017 - 14:15