De EU heeft het budget voor promotie van agrarische voedingsproducten voor 2018 vastgesteld op 179 miljoen euro, dat is 37 miljoen euro meer dan in 2017. De hoogste budgetten zijn beschikbaar voor promotiecampagnes op potentiële groeimarkten buiten de EU, zoals China, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Zuidoost-Azië, Canada de VS, Mexico en Colombia.
Binnen de EU ligt de nadruk op co-financiering van campagnes die consumenten informeren over de verschillende kwaliteitslabels, zoals Bio en de beschermde oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen. Voorvloeiend uit de Russische boycot is er ook extra geld beschikbaar voor campagnes gericht op gezond eten en het bevorderen van de consumptie van groenten en fruit binnen de EU.
Op de subsidieregeling kunnen afzetorganisaties, producentenorganisaties en andere agri-foodgroepen zich inschrijven. Afhankelijk van het soort programma kan als zelfstandige organisatie of als groep van organisaties uit één of meerdere lidstaten worden ingeschreven.

Campagnes vanuit Nederland
Tot nu toe weet Nederland relatief weinig van deze EU-budgetten te benutten. Momenteel wordt er alleen voor Conference-peren en paprika’s gebruik van gemaakt. De Conference-promotie is een initiatief van de NFO, die hiervoor een samenwerking met afzetpartijen en België is aangegaan. Voor de promotie van Nederlandse paprika’s is een apart consortium bijeen gebracht.
De Belgen maken meer gebruik van deze EU-gelden. Dat heeft ook met de samenwerkingsstructuur in België te maken. Doordat het PT in Nederland niet meer bestaat, is het moeilijker geworden samenwerkingen tot stand te brengen om voldoende budget te genereren.
Wat daarnaast meespeelt is dat in de kernboodschap ook de EU gepromoot moet worden. Dat past niet altijd in de strategie. Voor Conference is dat als volgt opgelost: ‘Conference, die leckere Birne aus Europa, immer eine gute idee’.

 

Bron: ec.europa.eu

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 november 2017 - 17:56