De plannen voor een gelijk loon voor gelijke werkzaamheden binnen de hele EU lijken vooralsnog geen doorgang te kunnen vinden. Elf EU-lidstaten zijn een ‘gele-kaart-procedure’ gestart. Daarmee geven ze aan dat ze vinden dat het een zaak is van nationaal belang en dat de EU op dit gebied niet mag optreden. Het gaat om tien Oost-Europese lidstaten en Denemarken.
In vaktermen gaat het om de aanpassing van de Detacheringsrichtlijn. De huidige Detacheringsrichtlijn stamt uit 1996. Daarin is vastgelegd dat bedrijven hun arbeidsmigranten minstens het minimumloon moeten betalen dat in een wet of cao is vastgelegd. In de praktijk betekent dit dat Oost-Europese arbeidsmigranten vaak alleen het minimumloon krijgen, terwijl hun Nederlandse collega’s wel recht hebben op een hogere cao-loonschaal, toeslagen en bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding. Zij zijn daardoor veel duurder en worden de markt uit geprijsd. Daarbij speelt ook mee dat werkgevers voor Oost-Europese werknemers geen Nederlandse pensioen- en sociale premies hoeven af te dragen bij tijdelijke werkzaamheden.
In de nieuwe voorstellen wil de EU de lonen voor gelijke werkzaamheden nog meer gelijktrekken. Dat lijkt niet eenvoudig nu elf van de 28 nationale parlementen een gele-kaart-procedure is gestart. Een nationaal parlement kan een gele kaart inzetten als het van mening is dat een onderwerp of voorstel niet op Europees niveau, maar op landelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau thuishoort. Als een derde van de nationale parlementen deze mening deelt, moet de Europese Commissie het voorstel heroverwegen.

Ook de Nederlandse politiek is verdeeld over aanpassing van de Detacheringsrichtlijn. PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius is door het parlement aangewezen als rapporteur over de kwestie. Zij ziet de maatregel als kans om uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Ook CDA, SP en D66 zijn voorstander van een strengere Detacheringsrichtlijn. VVD is juist tegen de voorgestelde herziening. Ze vreest een (administratieve) lastenverzwaring. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 mei 2016 - 18:02