De NFO vindt dat het vrijdag 8 februari bereikte akkoord over de Europese meerjarenbegroting vanaf 2014 nadelig uitpakt voor de Nederlandse landbouw.

De Nederlandse landbouw raakte heel veel kwijt doordat Nederland zich eenzijdig heeft gefocust op het behoud van die 1 miljard euro korting op de afdracht aan de Europese Unie. Het landbouwbudget omvat ongeveer 30 procent van de EU-begroting. Nederlandse boeren en tuinders ontvangen uit Brussel jaarlijks zo’n 900 miljoen euro aan subsidie. Eerder was al duidelijk dat daar in het kader van de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zeker 8 procent vanaf gaat. Met de op de top afgesproken inkrimping van het EU-budget, nog eens zo’n 10 miljoen euro extra. Overigens wordt op het landbouwbeleid binnen de nieuwe EU-begroting niet onevenredig gekort.

Andere lidstaten hebben, naar de mening van de NFO, slimmer onderhandeld dan Nederland. Frankrijk haalde 1 miljard euro extra binnen voor plattelandsontwikkeling. De Belgen krijgen 80 miljoen euro extra en Italië 1,5 miljard. Veel van deze steun gaat naar de agrarische sector en tast dus de concurrentiepositie van Nederland aan.

De mogelijkheid voor lidstaten om tot 15 procent van het budget voor bedrijfstoeslagen over te hevelen van de eerste naar de tweede pijler, of omgekeerd, is een slechte zaak. Dit percentage zou dan nog bovenop het forse verlies komen en de hectaretoeslag verder verlagen. Om die reden vindt de NFO het belangrijk dat het kabinet afziet van verdere korting op de hectaretoeslagen. Bovendien moet het geld dat voor plattelandsontwikkeling is bestemd ook werkelijk bij boeren en tuinders terechtkomen.

De NFO vindt het erg slecht dat het budget voor onderzoek en innovatie zwaar wordt gekort. Onderzoek en innovatie zijn medebepalend voor een sterke land- en tuinbouw op de langere termijn. Het is mede daarom extra belangrijk dat in Nederland niet verder gekort wordt op onderzoek en innovatie, zoals de laatste jaren het geval is.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 15 februari 2013 - 11:30