De NFO wil een flexibele invulling van de vergroening zodat meer fruittelers deze vorm van areaaltoeslag kunnen inpassen in hun bedrijf. Het EU-parlement heeft zich uitgesproken voor een flexibele invulling van de vergroening en komt daarmee tegemoet aan de wens van veel lidstaten. De wens van het EU-parlement om de hectaretoeslagen binnen de EU versneld gelijk te trekken, vindt de NFO een minder gunstige ontwikkeling. Ook de dreiging van een lager landbouwbudget voor de periode 2014 tot en met 2020 hangt de sector boven het hoofd. De vergroening beslaat een derde van de directe inkomenssteun. Het EU-parlement wil agrariërs meer kansen geven om aan de drie vergroeningsmaatregelen te voldoen.

De commissie Landbouw in het Europees Parlement wil uitzonderingen op de vergroeningsmaatregelen toestaan voor bedrijven kleiner dan tien hectare en vindt versoepelingen gerechtvaardigd voor bedrijven kleiner dan dertig hectare. De invulling van deze wensen moeten nog nader plaatsvinden.

Boeren en tuinders die zich reeds milieuvriendelijke landbouwpraktijken eigen hebben gemaakt en een milieucertificaat kunnen voorleggen, hoeven geen bijkomende inspanningen te doen om aanspraak te kunnen maken op de 30 procent ‘groene inkomenssteun’. Wat zij aan inspanningen doen, moet wel minstens gelijkwaardig zijn aan de drie vergroeningsmaatregelen (blijvend grasland, gewasdiversiteit en ecologisch focusgebied) in het Europees landbouwbeleid.

Ondertussen staat al vast dat het landbouwbeleid tot en met 2014 bij het oude blijft, zoals eerder in Fruitteelt gemeld, omdat de hervorming niet tijdig klaar is. Dit betekent dat de hectaretoeslag voor de fruittelers ook een jaar later ingaat. Wel kan het zijn dat de toeslag in 2014 lager uitvalt als de EU-staatshoofden deze week hebben besloten minder geld voor de agrarische sector uit te trekken (7 en 8 februari).

Het verschil in inkomenssteun tussen landbouwers uit verschillende lidstaten is de landbouwcommissie van het EU-parlement een doorn in het oog. Tegen 2019 zou elk toeslagrecht in Europa evenveel waard moeten zijn, al verzachten de Europarlementsleden de bittere pil enigszins voor landbouwers in de oude lidstaten. Daar zouden de toeslagrechten toch 20 procent hoger mogen uitvallen dan het EU-gemiddelde omdat een strengere herverdeling het voortbestaan van landbouwbedrijven op de helling zou zetten.

Eén van de aanbevelingen is om instrumenten voor risicobeheer, zoals een inkomensverzekering, te financieren met middelen uit pijler 2 (plattelandsontwikkeling). In pijler 1 (inkomenssteun aan landbouw) zouden de landbouwers daar immers zelf voor opdraaien. Door de lagere bedrijfstoeslag worden ze in dat laatste scenario nog kwetsbaarder voor de grillen van de markt. En net dat willen de Europarlementsleden vermijden.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 februari 2013 - 12:30