In het rapport Trade and Investment Barriers Report 2013, dat jaarlijks verschijnt, brengt de Europese Commissie de handelsbarrières voor de EU naar de belangrijkste exportlanden in beeld. Het rapport is uitermate kritisch over de handelsbarrières die landen als Rusland en India opwerpen. Export naar deze landen zou veel groter kunnen zijn als die barrières er niet zouden zijn.

Rusland trad in augustus 2012 toe tot de WTO waardoor de export gemakkelijker zou moeten gaan en de importheffingen omlaag. Maar in de praktijk belemmert het land met nieuwe maatregelen juist de EU-import. Maatregelen die helemaal niet in lijn zijn met de WTO-afspraken. Bilaterale besprekingen hierover zijn er wel, maar blijven vaak zonder resultaat.

Het rapport is verder zeer kritisch over India. Dit land gebruikt op een oneerlijke en onnodige manier sanitaire en fytosanitaire maatregelen om import van agrarische producten te verhinderen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 april 2013 - 14:00