Europese mededingingsautoriteiten zoeken de oorzaak van een slechte marktpositie van agrariërs bij de eigen afzetstructuren en niet in oneerlijke concurrentie vanuit mededingingswetgeving. Een uitgebreid rapport van het European Competition Network (ECN) concludeert dat er uit oogpunt van mededinging in de levensmiddelensectoren op uitzonderingen na een gezonde concurrentie is. Het ECN is de overkoepelende organisatie van de mededingingsautoriteiten in de 27 lidstaten van de EU. Consumenten en ook landbouwers hebben volgens het ECN geprofiteerd van een actieve handhaving van de mededingingswetgeving. Tussen 2004 en 2011 onderzochten de Europese mededingingsautoriteiten meer dan 180 mogelijke kartelzaken, bestudeerden zij bijna 1300 fusies en voerden ruim 100 marktstudies uit.

Vooral de marktstudies laten zien dat de onderhandelingskracht en marktpositie van primaire producenten slecht kan zijn. Voor een verbetering van de situatie is het herstructureren en consolideren in de vaak versnipperde en kleinschalige afzetstructuren wenselijk. Door middel van efficiëntere samenwerking, meer marktgericht werken, promotie en dergelijke, moeten producenten meer concurrerend worden om meer onderhandelingsmacht te verkrijgen. De retail daarentegen is de afgelopen jaren wel sterk gemoderniseerd en geconsolideerd. Daarnaast kunnen wisselingen in productie, voorraden en vraag van grote invloed zijn. En dat is bij seizoensproducten als groenten en fruit alleen maar meer.

Het rapport: ‘ECN activities in the foodsector’ vindt u op de site van de Europese Commissie.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 4 juni 2012 - 09:30