Vanuit het nieuwe EU-project Biocomes wordt een nieuw, duurzaam gewasbeschermingsmiddel voor de bestrijding van Monilinia fructigena (vruchtrot) in fruit ontwikkeld. Het project moet minimaal elf duurzame gewasbeschermingsmiddelen voortbrengen voor de bestrijding van belangrijke plantenziekten. Het gaat om biologische bestrijdingsmiddelen die zijn gebaseerd op de natuurlijke vijanden van een schadelijk organisme. Deze moeten alternatieven bieden voor chemische middelen die nu worden ingezet in de land- en tuinbouw en de bosbouw.

In het project werken 27 bedrijven en onderzoeksinstellingen uit veertien landen samen. Het totale budget van het Biocomes-project bedraagt zo’n twaalf miljoen euro. De EU levert een bijdrage van bijna negen miljoen euro. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 februari 2014 - 10:23