De Europese regels voor steun aan producentenorganisaties van groenten- en fruittelers worden simpeler. De Europese Commissie heeft afgelopen maandag de nieuwe GMO-regeling goedgekeurd. Grootste verandering is dat de administratieve last wordt verminderd en de financiële steun in tijden van crisis wordt verhoogd. Ook worden producentenorganisaties aantrekkelijker gemaakt voor niet-leden.
Binnen de EU wordt jaarlijks voor 47 miljard euro aan groenten en fruit geproduceerd door 3,4 miljoen bedrijven; ruwweg een kwart van alle landbouwbedrijven binnen de EU. De EU telt circa 1.500 producentenorganisaties. De helft van de EU groente- en fruitproductie komt van telers die zijn aangesloten bij een producentenorganisatie.
Sinds de Russische boycot heeft de EU in totaal voor 430 miljoen euro aan crisissteun verleend aan groente- en fruittelers. Daarnaast ontvangen producentenorganisaties jaarlijks 700 miljoen euro aan steun.
In de nieuwe regels is vastgelegd dat de interventieprijzen zullen worden verhoogd. Bij het uit de markt nemen van product vanwege onvoorziene marktontwikkelingen, wordt de prijs verhoogd van 30 naar 40 procent van de gemiddelde EU-marktprijs over de laatste vijf jaar bij levering aan voedselbanken. Bij het uit de markt nemen voor andere doeleinden, zoals veevoer of vergisting, geldt een prijsverhoging van 20 naar 30 procent van de gemiddelde EU-marktprijs.
Daarnaast wil de Europese Commissie producentenorganisaties aantrekkelijker maken en de voordelen (EU-steun bij investering in nieuwe technologieën of kwaliteitsverbeteringen) van deze organisaties ook beter communiceren naar niet-leden. Ook is voor de hele EU vastgelegd dat leden van producentenorganisaties maximaal 25 procent van hun productie via huisverkoop mogen afzetten. Tot nu toe hanteerde elke lidstaat een eigen percentage.
Na de goedkeuring van de Europese Commissie van afgelopen maandag heeft het Europees Parlement twee maanden de tijd om te stemmen over de nieuwe regels, waarna deze in werking treden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 maart 2017 - 19:04