“Supermarkten hebben ‘supermacht’ in de keten vanwege het dubbeleffect van én een toenemende globalisatie én de sterke concentratie in Europa. Het geeft hen onevenredig veel invloed op de primaire producent. Het gebrek aan evenwicht tussen prijszetters en prijsnemers is groot en leidt tot een situatie waarin commerciële vergeldingsmaatregelen en late uitbetalingen een regelrecht ‘fear factor’ voor boeren worden”, betoogde EU-commissaris Phil Hogan op een conferentie over marktmacht in Dublin, Ierland. “Consumenten kunnen alleen over een betrouwbare voedselvoorziening beschikken als boeren een gegarandeerd betrouwbaar inkomen en een eerlijk aandeel in de opbrengst hebben”, aldus de EU-landbouwcommissaris.

Vragenlijst over marktmacht
Hogan nodigt boeren, burgers en andere belanghebbenden uit om hun standpunten over marktmacht en oneerlijke handelspraktijken (OHP) binnen de voedselketen te delen via een online consultatie. Tot 17 november kan iedereen ideeën aandragen over een eerlijker voedselketen en hoe de positie van boeren daarin kan worden versterkt. De online vragenlijst gaat onder meer over onderwerpen als markttransparantie, producentenorganisaties, interventiemaatregelen en risicomanagement.
De raadpleging bouwt voort op de werkzaamheden van de Taskforce landbouwmarkten, die Hogan in januari 2016 heeft opgericht, de zogenaamde Commissie Veerman. In een rapport (najaar 2016) deed deze commissie de nodige concrete aanbevelingen om de marktpositie van boeren in de keten te versterken. Met deze consultatie wil Hogan peilen hoe partijen uit het veld tegen deze aanbevelingen aankijken.

De consultatie bestaat uit een vragenlijst met 20 meerkeuzevragen en de mogelijkheid een bestand met daarin uw standpunten te uploaden. Klik hier voor de vragenlijst.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 oktober 2017 - 19:45