De schadedrempel voor de brede weersverzekering gaat omlaag van 30 procent naar 20 procent. Dat is de uitkomst van Europese onderhandelingen over de zogenoemde Omnibusverordening. Landbouwminister Carola Schouten is niet tevreden met dit onderhandelingsresultaat en is nog in gesprek met de Europese Commissie om te bezien of de nieuwe verordening lidstaten toch de ruimte biedt om vast te houden aan een schadedrempel van 30 procent. Ook de NFO vindt dat er ruimte moet zijn om de drempel op 30 procent te houden. Het moet aan de markt worden overgelaten welke schadedrempels worden gehanteerd. Verzekeraars moeten producten met de beide drempels kunnen aanbieden.

Op 11 en 12 december onderhandelde de Europese Landbouw- en Visserijraad over de Omnibusverordening. Het onderdeel over de weersverzekeringen is het meest van belang voor de fruitsector. Hierover schrijft Schouten aan de Tweede Kamer: “Met het onderhandelingsresultaat ben ik niet onverdeeld gelukkig. Het pakket kent namelijk niet alleen positieve, maar helaas ook een aantal negatieve elementen. Het meest ontevreden ben ik over de uitkomst met betrekking tot de schadedrempel van oogst-, dier- en plantverzekeringen. Deze gaat van 30 procent naar 20 procent. Ik vind dat ongewenst. We hebben in Nederland momenteel een goed werkende brede weersverzekering met een schadedrempel van 30 procent. Als de schadedrempel omlaag gaat, zal er vaker en meer uitbetaald moeten worden. Dit zal tot gevolg hebben dat de premie hoger wordt, wat deelname aan de brede weersverzekering onder druk zet. Daarnaast verhuist de subsidie op de premie door deze verandering van de ‘green box’ (toegestane steun) van de Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organization, WTO) naar de ‘amber box’ (steun die verminderd zou moeten worden).”
Vanwege de verlaging van de schadedrempel heeft Nederland zich van stemming onthouden. België onthield zich om dezelfde reden van stemming. De andere lidstaten stemden in met het compromisvoorstel.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 januari 2018 - 17:17