De Europese Commissie zou een ontwerpbesluit hebben klaarliggen waarin een totaalverbod  wordt afgekondigd voor gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen. In uitgelekte documenten die de Britse krant The Guardian heeft ingezien wil de EC een ban op alle middelen met een hoog acuut risico voor bijen. Wanneer het voorstel wordt goedgekeurd kan het verbod nog dit jaar van kracht worden.
In 2013 legde de EC al een tijdelijk verbod op voor drie neonicotinoïden in een aantal gewassen. In het nieuwe voorstel wordt gesproken over een totaalverbod voor gebruik in de open lucht, uitgezonderd de toepassing in kassen. Het voorstel kan in mei al in stemming worden gebracht, en bij goedkeuring is het verbod nog een kwestie van maanden.
In 2013 werd geen totaalverbod ingesteld omdat verschillende lidstaten tegen stemden. Nu lijkt de stemming wat gekanteld en is een totaalverbod niet ondenkbaar.
Onder wetenschappers wordt algemeen aangenomen dat bijen die worden blootgesteld aan neonicotinoïden daar schade van oplopen. Maar er is nog heel weinig wetenschappelijk bewijs dat het gebruik van neonicotinoïden daadwerkelijk tot een daling van het aantal bijenvolken leidt. Wel worden binnenkort resultaten van belangrijke veldproeven verwacht. Toch wil de Europese Commissie, op basis van onderzoek van de European Food Safety Authority (EFSA) in 2016 overgaan tot een totaalverbod op bij-onvriendelijke middelen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 maart 2017 - 15:23