Gemiddeld bracht een kilo appels voor een producent binnen de EU in september € 0,73 op. Dat is 30 procent meer dan het vijfjaargemiddelde (€ 0,56). Vorig jaar september lagen de prijzen gemiddeld op € 0,52. Dat is te lezen in het EU-appel-dashboard.
Om producenten meer inzicht te geven in de prijsontwikkelingen stelt de EU van enkele grote gewassen prijsoverzichten samen. Bij appel zijn de cijfers gebaseerd op gegevens uit Polen, Duitsland, Italië en Frankrijk.
De gemiddelde appelprijs in Polen bedroeg afgelopen september € 0,38. In Duitsland werd gemiddeld € 0,70 voor een kilo appels betaald, in Italië € 0,73 en Frankrijk spant de kroon met € 1,11. In Polen en Duitsland zijn de prijzen bijna de helft hoger dan gemiddeld over vijf jaar, terwijl Italië het moet doen met slechts 5 procent meer dan normaal. De hoge prijzen in Frankrijk zijn 33 procent meer dan gemiddeld over vijf jaar.
Bekijk het dashboard voor meer informatie over producties, voorraden, handelscijfers en consumptiegegevens.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 oktober 2017 - 19:06