De Europese Commissie wil in de nieuwe begrotingsperiode 2021 tot en met 2027 5 procent minder geld uittrekken voor de landbouw. Binnen de agrarische sector leidt dit tot veel verontwaardiging, te meer omdat het totale budget van de EU over dezelfde periode met bijna 200 miljard euro stijgt.
De Europese Commissie wil meer investeren in onderzoek en innovatie, jonge mensen, de digitale economie, grensbewaking, veiligheid en defensie om zo meer welvaart, duurzaamheid en veiligheid te creëren. Dat gaat ten koste van de budgetten voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Cohesiepolitiek. Beide posten worden gekort met 5 procent.
Grafiek: de ontwikkeling van de belangrijkste posten binnen de EU-begroting, met op de bovenste lijn het budget voor landbouw en visserij.

Volgens het Multiannual Financial Framework (MFF), zoals de meerjarige begroting officieel heet, gaat het totale Europese budget omhoog van 1.087 miljard euro in de periode van 2014-2020 naar 1.279 miljard euro in de periode van 2021-2027. Voor het landbouw- en visserijbeleid over de totale periode van 2021-2027 wil de EC 372 miljard euro uittrekken dat wordt onderverdeeld in de directe betalingen aan agrariërs en aan plattelandsontwikkeling. Hoe de exacte verdeling naar de verschillende posten en landen gaat worden, is nog niet bekend.
De komende weken zal de Europese Commissie meer gedetailleerde begrotingen presenteren, waarna het Europees Parlement hierover een besluit zal nemen.

In veel commentaren wordt gesproken over een stijging van het Europees budget van 300 miljard euro. Dat bedrag valt niet uit het Multiannual Financial Framework te halen. Volgens die cijfers komt de budgetstijging uit op 192 miljard euro. Daarin is nog geen rekening gehouden met de inflatie.
In een analyse van de Europese begroting schrijft het FD dat de EU in 2014 142,7 miljard euro uitgaf. In 2027 zal dat naar verwachting 195,9 miljard euro zijn: een toename van ruim 37 procent. Maar rekenend met een jaarlijkse inflatie van 2 procent, zoals de Commissie in de MFF’s doet, is de stijging slechts 8 procent. Uitgedrukt in het prijspeil van 2011 (het basisjaar dat in de huidige MFF wordt gebruikt), gaan de kosten van de EU van 132 miljard euro in 2014 naar 143 miljard euro in 2027.
Zo bekeken valt de stijging van het budget wel mee, maar voor de landbouw zal het uiteindelijk niet meevallen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 mei 2018 - 14:30