Het hoofdbestuur is sterk voorstander van internationale samenwerking om kleine toepassingen voor de sector te realiseren. De NFO was onlangs aanwezig op de halfjaarlijkse Europese bijeenkomst voor kleine toepassingen. Intensivering van de Europese samenwerking is noodzakelijk om voldoende toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen te houden. Tijdens deze bijeenkomsten worden inspanningen en investeringen om gewasbeschermingsmiddelen toegelaten te krijgen met andere landen gedeeld en op elkaar afgestemd. Via dit internationale netwerk kwamen meerdere onderzoeken beschikbaar voor toelatingen in Nederland, zoals die voor Tracer in steen- en houtig kleinfruit. Deze keer werd gesproken over twee nog niet in Nederland toegelaten middelen tegen de suzuki-fruitvlieg. Daarnaast zijn twee gedeelde investeringsplannen voor Nederlandse klein- en steenfruittelers interessant. Hierbij gaat het om een middel tegen onder andere luizen en een voor de bestrijding van mijten. De NFO gaat, in overleg met de betrokken eigenaren, de mogelijkheden voor Nederland uitwerken en investeert indien haalbaar ook in toelatingsonderzoek.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 februari 2016 - 12:23