Vorig jaar zijn de eerste bloemstroken in de grasbanen op het bedrijf van Johan de Ruiter ingezaaid, met als doel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Op woensdag 13 juni organiseren gebiedscoöperatie O-gen, NFO, LTO, HDSR en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer een excursie naar het fruit- en loonbedrijf.
Het mengsel dat gebruikt is voor het zaaien van de bloemstroken is specifiek gericht op het lokken van nuttige roofinsecten en spinachtigen voor plaagbestrijding in de boomgaard. Daarnaast bieden de bloemstroken ook een schuil- en overwinteringsplaats. Voor het zaaien en maaien heeft De Ruiter zelf speciale apparatuur ontworpen.
Tijdens de excursie zal De Ruiter alles vertellen en laten zien over deze methode van werken.

Vertegenwoordigers van HDSR zijn aanwezig om u te informeren over de subsidieregeling die zij hebben opengesteld. Ook andere subsidiemogelijkheden (o.a. POP3) zullen worden toegelicht.

De excursie vindt plaats bij Johan de Ruiter, Erichemsekade 17b in Erichem. Het programma duurt van 18.30 uur tot 22.30 uur. Klik hier om u aan te melden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 juni 2018 - 20:42