Het Expert Centre Speciality Crops (ECSC) houdt in maart 2013 voor de tweede keer een informatieochtend over het oplossen van knelpunten in de gewasbescherming. In maart van dit jaar was de eerste bijeenkomst. Daarin werden diverse prioriteiten benoemd. Inmiddels is op het vlak van toelatingen aanmerkelijke voortgang geboekt. De NFO constateert dat er elke maand toelatingen in Nederland komen die overgenomen zijn van de ons omringde landen, de zogenoemde wederzijdse erkenningen. Eén van de eerste wederzijdse erkenningen was Isomate CLR. Daarnaast werd duidelijk dat de Nederlandse aanpak om kleine toepassingen toe te voegen aan bestaande toelatingen snel en effectief werkt. We kunnen vaststellen dat de samenwerking in het ECSC tussen overheid (ministerie van EZ, Ctgb) en bedrijfsleven (LTO, Nefyto, Agrodis, Artemis, NFO en Plantum) de positie in Europa versterkt. Nederland vervult inmiddels een belangrijke rol in het verder uitwerken van meer Europese samenwerking. Daarom zet de NFO zich komend jaar in, door deelname aan de stuurgroep, voor verdere uitbouw van dit Expert Centre Speciality Crops.

 

 

Dit bericht is geplaatst op zondag 25 november 2012 - 23:00