De NFO zet zich in voor markttoegang tot andere landen. Eén van de afzetmarkten waar de inzet zich op richt zijn de VS. Hierin trekt Nederland samen op met zes andere EU-landen. Het onderwerp in het overleg is het voorkomen dat ziekten en plagen vanuit Europa met het fruit mee in de VS terechtkomen. Recent is daarin voortgang geboekt. Voor vier ziekten en plagen stellen de VS geen eisen meer. Voor dertig andere ligt er de eis om te zorgen dat deze ziekten niet met het fruit meereizen naar de VS. Volgens de NFO kunnen echter veel van deze dertig plagen van de lijst worden geschrapt. Diverse ziekten en plagen op de lijst van de VS komen niet in Nederland voor of kunnen nooit met de export van fruit in Amerika terechtkomen. Deze week waren de zes landen weer in overleg met de VS over de export van appels en peren. Begin april wordt de discussie voortgezet.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 februari 2013 - 13:30