Nederlandse bedrijven kunnen sinds kort vruchtbomen exporteren naar Noorwegen. Tot
op heden was het door fytosanitaire redenen onmogelijk om appel- en perenbomen naar Noorwegen te exporteren. Door een recent bezoek van de Noorse Plantenziektekundige
Dienst aan Nederland zijn er nieuwe regels opgesteld waardoor er toch vruchtbomen
geleverd kunnen worden aan Noorse importeurs. De voorwaarden richten zich sterk op het voorkomen van het overbrengen van bacterievuur uit een land waar dit voorkomt.

Dit bericht is geplaatst op maandag 19 augustus 2013 - 14:34