NFO en Frugi Venta hebben deze week de uitwerking van het exportprotocol voor peren naar China verstuurd naar de exporteurs. Zij hebben tevens informatie ontvangen over de wijze waarop ze zich kunnen aanmelden voor deze export en welke stappen nodig zijn om te voldoen aan de regels die China stelt. Tegelijkertijd is onder hen digitaal een brochure verspreid met daarin teeltmaatregelen die er voor moeten zorgen dat de peren geen ziekten bij zich dragen die de Chinezen niet binnen de landsgrenzen wil hebben. Op basis van deze informatie kunnen de exporteurs, in overleg met hun telers, besluiten of ingezet wordt op export naar China. Ook het overzicht van de erkende adviseurs – het gaat om 47 adviseurs van 18 bedrijven – is in de brochure opgenomen.

De NFO is tevreden met deze uitwerking, waarbij op voorhand geen enkele fruitteler, exporteur of adviseur is uitgesloten. Iedereen die kwaliteit kan leveren en een acceptabele inspanning levert, kan zich richten op de Chinese markt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 maart 2014 - 08:16