Op 12 maart heeft het Europese Parlement in zijn vergadering in Straatsburg ingestemd met het Europese F-gassenbesluit. Dit akkoord is met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. De NFO vindt het huidige voorstel beter dan de voorstellen die vorig jaar op tafel lagen, maar ze is nog steeds niet enthousiast over het akkoord. Het nu bereikte akkoord houdt een beperking in van de productie en het gebruik van synthetische koudemiddelen als R507 en R404A omdat deze het broeikaseffect versterken. Er staat nu in het akkoord dat per 1 januari 2020 het bijvullen van R507- en R404A-installaties alleen nog is toegestaan met gerecycled koudemiddel. Met ingang van 1 januari 2030 is het bijvullen van installaties met R507 en R404A verboden. Mede door druk van de NFO kwam de datum van 1 januari 2020 tot stand. Eerst was dit 1 januari 2017. De NFO heeft er altijd voor gepleit dat het verbod van synthetische koudemiddelen gelijk oploopt met het normale vervangingsritme van koelinstallaties. Dit om het bedrijfsleven niet op onnodige kosten te jagen. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 maart 2014 - 08:38