De Raad van Europese ministers heeft besloten om 16 december een vierde triloog te beleggen om er in de eerste lezing (de eerste onderhandelingsronde) uit te komen. Dit besluit houdt in dat er op 16 december een nieuwe poging gedaan wordt om tot een akkoord te komen tussen de drie partijen: de Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese Cie. De voorzitter van dit overleg heeft hiervoor een nieuw mandaat gekregen. De NFO is en blijft tegen een vierde triloog om tot een overeenkomst te komen. Ze is tegen een geforceerde overgang naar nieuwe koelvloeistoffen. Dit levert voor de koelbedrijven en fruittelers die zelf koelen, veel extra kosten op en geen extra inkomsten. Daarnaast heeft de NFO grote twijfels of er wel voldoende ombouwcapaciteit voorhanden is bij de installateurs. In het bijzonder omdat het ook gaat om vervanging van complete installaties die bijvoorbeeld op ammoniak gaan draaien. Tekort aan capaciteit gaat zeker ook kostenverhogend werken. De NFO wil een geleidelijkere overgang dan, in het bijzonder, het Europees Parlement wil. We werken via onze kanalen aan een maximale beïnvloeding van de Europese besluitvorming.

Dit bericht is geplaatst op maandag 16 december 2013 - 15:37