“Het Faunafonds keert geen tegemoetkoming in de veldmuizenschade uit”, dat meldt Chris Kalden, voorzitter van het Faunafonds, in een deze week verschenen persbericht.

De laatste weken duikt namelijk de naam van het Faunafonds steeds vaker op in discussies over wie de schade, veroorzaakt door muizen in met name de noordelijke provincies, gaat betalen. Maar dat is het fonds dus niet. Het beroept zich op de Flora- en Faunawet waarin een aantal diersoorten staat waarvoor zonder vergunning of ontheffing alle wettelijk toegestane middelen gebruikt mogen worden om schade te voorkomen en te beperken. De veldmuis is één van die soorten, aldus het Faunafonds.

In 2005 verstrekte het Faunafonds bij een onverwacht opgetreden, grootschalige schade door veldmuizen nog een tegemoetkoming van 2 miljoen euro. Daarbij werd aangegeven dat dit eenmalig was en ook toen dat grondgebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor het nemen van maatregelen om schade door veldmuizen te voorkomen.  

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 15:02