Telers die faunaschade hebben en een verzoekschrift tot schadevergoeding in willen dienen, moeten zich realiseren dat de indiening bij BIJ12 heel wat meer tijd vergt dan voorgaande jaren. Het systeem van aanmelden, wachtwoorden opvragen, invullen van alle gegevens en intekenen van de percelen kost meer dan twee uur tijd, meldden verschillende telers aan de NFO. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat op het eind van de aanvraagprocedure 300 euro direct betaald moet worden via iDeal.
Telers doen er overigens wel goed aan om de faunaschade te melden. Anders zou immers de indruk gewekt kunnen worden dat er minder schade is. Om de wildschade in beeld van het Faunafonds te houden, kunnen telers alle faunaschade gratis melden via www.faunaschade.nl. Wanneer geen verzoek tot schadevergoeding wordt ingediend, hoeft ook het behandelbedrag van 300 euro niet te worden betaald. Wel moet een wachtwoord worden aangevraagd voor het Faunaschade Registratie Systeem. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 augustus 2015 - 18:10