Nefyto heeft de website GBM FactChecker geïntroduceerd, een platform voor de maatschappij waarop misverstanden over gewasbeschermingsmiddelen worden gedeeld en uitgelegd. Via prikkelende stellingen (zie op de foto enkele voorbeelden) kunnen bezoekers ‘waar’ of ‘niet waar’ antwoorden. Na invoer van zijn keuze, leest de bezoeker wat feiten, fabels en misverstanden zijn over gewasbeschermingsmiddelen. In het kader van imagoverbetering van de sector vindt de NFO open en transparant zijn over gevoelige kwesties belangrijk.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 december 2017 - 16:47