Het ministerie van Financiën heeft uitvoering gegeven aan de motie van de Tweede Kamer om de assurantiebelasting af te schaffen. Wel moet nog bij de EU worden gecheckt of er sprake is van ongeoorloofde staatsteun en wil staatssecretaris Snel van Financiën de afschaffing pas per 2020 in laten gaan. De NFO heeft vanaf het verhogen van de assurantiebelasting in 2012 gepleit voor het schrappen van deze onterechte lastenverzwaring en ziet haar inspanningen eindelijk gewaardeerd. De NFO dankt het CDA en de SGP die zich de afgelopen jaren blijvend hard hebben gemaakt om draagvlak in de Tweede Kamer te organiseren.

Het is wel een forse tegenvaller dat de regeling pas ingaat in 2020 bij akkoord van de EU. De NFO vindt dat er alle redenen zijn om de assurantiebelasting al per 2019 te schrappen. Door de droogte hebben de verzekeraars dit jaar veel meer veel schade uitgekeerd dan dat er premie binnen is gekomen. Volgend jaar gaan de premies waarschijnlijk fors omhoog om dit te repareren. Dit komt het draagvlak van de verzekering niet ten goede. Daarom is het belangrijk dat de assurantiebelasting in 2019 al verdwijnt. De NFO gaat ervan uit dat een goed werkende brede weersverzekering door zowel de sector als de overheid als een belangrijk instrument wordt gezien om dergelijke risico’s af te dekken. Investeren in een goed werkende verzekering is daarom nu van belang. Bovendien verwacht de NFO geen problemen m.b.t. tot staatssteun omdat ook in andere lidstaten sprake is van vrijstelling van de assurantiebelasting gecombineerd met een subsidie op de premie. De NFO heeft de coalitie benaderd in een laatste poging om het schrappen van de belasting toch nog in te laten gaan per 2019.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 november 2018 - 19:03