Voor u ligt het themanummer Arbeid. In dit nummer kunt de laatste informatie vinden over arbeid in de fruitteelt, in het bijzonder gericht op de komende hard- en zachtfruitoogst. Zo vindt u de beloning die per 1 juli geldt van de diverse CAO-regelingen die u kunt toepassen op uw bedrijf. Een goed gebruik van de regelingen blijft belangrijk om de kosten van arbeid in de hand te houden. Zowel de gelegenheidswerk- als de seizoenarbeidsregeling blijven aantrekkelijke maatregelen. Nieuw in de nummer is dat we een ondernemer aan het woord laten die aangeeft hoe hij zijn werkgeverschap invult gericht op beheersing van de arbeidskosten en op continuïteit in de arbeidsvoorziening.

Een terrein dat nog volop in beweging is, is de huisvesting van seizoenarbeiders. NFO en LTO zijn voorstanders van ruime mogelijkheden voor huisvesting van buitenlandse seizoenwerkers op de fruitbedrijven. De inzet van buitenlandse seizoenkrachten is namelijk niet meer weg te denken bij het binnenhalen van de oogst en het verrichten van een aantal eenvoudige teelthandelingen (dunnen, snoeien) in de rest van het jaar. Daarbij onderscheidt de NFO/LTO permanente huisvesting, gericht op een langere duur van de werkzaamheden, en tijdelijke huisvesting gericht op de korte termijn, maximaal vier maanden, om bijvoorbeeld de oogst binnen te halen. De NFO stelt zich op het standpunt dat er voor beide typen huisvesting voldoende ruimte moet blijven op de fruitbedrijven. Binnen het nationaal akkoord over huisvesting wordt die ruimte geboden. Nu zit het vaak nog vast op de ruimte die er geboden wordt in het bestemmingsplan buitengebied. In al die bestemmingsplannen zal er ruimte moeten komen voor huisvesting op de fruitbedrijven. Samen met LTO heeft NFO de kennis die er over huisvesting is, vastgelegd in een brochure zodat deze goed ontsloten is. De brochure is beschikbaar voor alle gemeenten. Tevens verschijnt er een maandelijkse nieuwsbrief om de informatie up to date te houden.

Steeds meer fruittelers maken gebruik van uitzendbureaus om grote arbeidspieken op te vangen. Maak gebruik van gecertificeerde uitzendbureaus. Dan bent u ook gevrijwaard van aansprakelijkheid voor dubbele betaling van premies en belastingen als het fout gaat met het uitzendbureau. Want bij de uitzendbureaus zit nog steeds veel kaf onder het koren.

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 juli 2013 - 08:30