Gewasbescherming heeft van de NFO meer aandacht nodig dan ooit. De sector heeft te maken met steeds strengere toelatingseisen van de EU. Ze ondervindt dit vooral bij toelatingen van insecticiden zoals voor de bestrijding van perenbladvlo, mijten en  suzuki-fruitvlieg.

Het moment waarop toelatingen in de EU verdwijnen, loopt enorm uiteen en dat steekt ons nog het meest. Waar blijven we met het gelijk speelveld? De NFO overlegt veel met het Ctgb en ministerie van EZ. Daarin worden alle mogelijke opties in beeld gebracht om de bestrijding van genoemde plagen mogelijk te maken.

De zorg over de gewasbescherming leeft breed in de sector. Leden, adviseurs en toeleveranciers uiten hun zorgen. De NFO ziet dit als een ondersteuning voor haar beleid en benut deze zorg om haar lobby kracht bij te zetten.

De NFO staat achter een duurzame gewasbescherming. Daar kunnen en moeten nog slagen in gemaakt worden. De sector heeft daarin ook al veel winst geboekt. Uit de monitoring van het oppervlaktewater blijkt dat er de laatste twee jaar niet of nauwelijks sprake was van overschrijdingen. De NFO, waterschappen en verscheidene spuitmachinefabrikanten willen de emissie verder terugdringen door middel van vernieuwing in de techniek en de aanpak van erf-emissies. Ook gaf de NFO vorig jaar opdracht aan PPO om het gecombineerde effect van diverse emissiereducerende maatregelen door te rekenen. Hiermee willen we bereiken dat ondernemers meer mogelijkheden krijgen milieuvriendelijkere gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken en daarmee meer toelatingen te behouden. Deze doorrekening moet er daarom zo snel mogelijk komen.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 15:08