In de laatste dagen van de pluk is de NFO Productgroep Peer begonnen met de eerste kwaliteitsmonitor van dit seizoen. Uit de eerste resultaten blijkt dat de gemiddelde hardheid van Conference evenals vorig jaar tegenvalt. Verder is sprake van veel beschadigingen, ook bij Elstar. De gemiddelde hardheid en bloskleur van Elstar waren deze periode in orde. Opvallend is wel dat supermarkten zo verschillend presteren, zelfs binnen dezelfde supermarktketen. Eén supermarktketen leverde zowel de beste als de slechtste Elstar.

Vorig seizoen begon de NFO met het meten van de kwaliteit van Conference en Elstar in het winkelschap. Doel van deze monitor is het bereiken van een betere en meer constante kwaliteit in de supermarkt, en daarmee het stimuleren van de consumptie. De resultaten van het vorig seizoen laten zien dat de zorg om de kwaliteit terecht is. Voor Conference betrof dat vooral de lage, gemiddelde hardheid, de grote hoeveelheid gebroken stelen, open beschadigingen en de algehele slechte kwaliteit in november. Afzetorganisaties trokken zich dit jaar helaas terug uit deze kwaliteitsmonitor.

Vanwege de resultaten van vorig jaar besloot Productgroep Peer dit seizoen de winkelmonitor voor te zetten en deze zelf te coördineren. Eind september kocht een aantal fruittelers in een groot aantal supermarkten verspreid door het gehele land 10 kg Conference en 10 kg Elstar. Fruitconsult voert in opdracht van de productgroep de metingen en analyses uit, zowel op de dag van aankoop als na een uitstalleven van zeven dagen. De eerste resultaten laten dus zien dat er ook supermarkten zijn die het goed doen. De productgroep vindt dat dit andere locaties moet stimuleren deze goede voorbeelden te volgen.

De Productgroep Peer vergelijkt de gegevens uit de monitor om de oorzaken van het kwaliteitsverloop in de keten te achterhalen. Oorzaken die we vanuit de teelt kunnen aanpakken, publiceert de NFO in Fruitteelt om telers en teeltvoorlichters te informeren. De productgroep gaat tevens in gesprek met afzetorganisaties over de monitorresultaten. De leveranciers zijn de partijen met directe lijnen naar de supermarkten. Zij kunnen zich onderscheiden door informatie en oplossingen te geven voor het kwaliteitsverloop in de laatste schakel van de keten. Met positieve communicatie over de goede voorbeelden en de winst die met betere kwaliteit is te behalen, moeten we de gehele fruitsector en retail overtuigen om verbeteringen door te voeren.

Medio november begint het Nederlandse deel van de EU-campagne: Conference: altijd een goed idee. Laten we als sector deze belofte waarmaken.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 19 oktober 2012 - 14:30