Beide aanvragen van de NFO bij het Fonds Kleine Toepassingen zijn toegekend. De ene aanvraag betreft een insecticide voor in de pruimenteelt, de andere een insecticide in houtig kleinfruit. Nu er geld beschikbaar is voor de kosten die te maken hebben met het aanvragen en beoordelen van de toelating, is de NFO samen met de eigenaren van deze gewasbeschermingsmiddelen begonnen met de voorbereidingen van de toelatingsaanvragen. Het streven is om nog dit jaar de toelatingen in te dienen, waarna na ongeveer een jaar (dus eind 2014) de toelatingen gerealiseerd kunnen zijn. De twee aan te vragen toelatingen zijn nadrukkelijke wensen van de NFO-leden om het pakket gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren en moderniseren.

Dit bericht is geplaatst op maandag 25 november 2013 - 12:51