Het Productschap Tuinbouw heeft op aanvraag van onder meer de NFO financiering toegezegd aan het fonds kleine toepassingen. Met deze toezegging kan het fonds weer open voor financieringsverzoeken. In totaal zeggen de productschappen in de komende vijf jaar 500.000 euro toe. De fruitteeltsector draagt uit de restgelden van het Productschap Tuinbouw 75.000 euro bij. De NFO verwacht dat de toelatinghouders een vergelijkbaar bedrag toezeggen, waarna de overheid dit verdubbelt. Voor de aankomende vijf jaar is dan 2 miljoen beschikbaar om te investeren in toelatingsonderzoek en toelatingen van kleine toepassingen. Hierbij gaat het om de onderzoeken die nodig zijn bij een toelatingsaanvraag en de Ctgb-kosten. Het geld is niet beschikbaar voor praktijkonderzoek en voor het realiseren van vrijstellingen. De twee grootste NFO-projecten waren de toelatingsonderzoeken en toelatingen van Ethrel A in peer en zure kers en het behoud van de toelating van captan in houtig kleinfruit. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 27 juni 2014 - 14:51