Telers van appels en peren moeten rekening houden met een forse inkomensdaling voor het oogstjaar 2022 ten opzichte van vorige oogst. WUR heeft het gemiddeld inkomen voor oogstjaar 2022 geraamd op circa min € 7.000 per onbetaalde aje. Dit is ongeveer € 70.000 lager dan oogstjaar 2021, dat de boeken in is gegaan als een goed jaar voor de fruittelers. De forse inkomensdaling is het gevolg van een lagere prijs van met name appels en ook peren door een grotere productie in de EU in combinatie met fors hogere kosten van meststoffen, energie en arbeid.
In de tellingen van WUR zijn 1.205 fruitbedrijven vertegenwoordigd.

WUR heeft geraamd dat het inkomen uit fruit op een gemiddeld fruitbedrijf daalt van zo’n 400.000 euro in 2021 en 2020 naar 353.000 euro voor de oogst van 2022. Naast inkomen uit fruit hebben veel fruitbedrijven ook inkomsten uit andere bedrijfstakken. Daarnaast zijn er inkomsten uit toeslagen, energieverkoop, werk voor derden en verhuur van activa. Gemiddeld zijn de neveninkomsten voor een fruitbedrijf 145.300 euro.

Aan de andere kant van de balans zijn de kosten juist sterk gestegen. De totale kosten voor een fruitbedrijf worden geraamd op 516.100 euro; ruim 37.000 euro meer dan over de oogst van 2021 en zelfs 60.000 euro meer dan over de oogst van 2020. De kosten voor meststoffen zijn verdubbeld en die voor energie nagenoeg verdubbeld. Ook voor andere posten zijn er prijsstijgingen, maar dan minder groot.

Dit resulteert in een gemiddeld inkomen uit bedrijfsvoering van minus 10.000 euro. Per aje komt dit neer op minus 6.800 euro.

Bron: WUR

 

Klik op agrimatie.nl en wur.nl voor meer informatie en scroll naar onder voor de link naar de gemiddelde winst- en verliesrekening van fruitbedrijven.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 december 2022 - 16:55