Frankrijk moet ongeveer 330 miljoen euro aan ongeoorloofde staatssteun terugvragen aan zijn groente- en fruittelers. Het Europese Hof nam dit besluit na een lange juridische strijd. De steun werd uitgekeerd tussen 1992 en 2002. De steun aan de telers was bedoeld om tijdelijke excessen in de aanvoer van groenten en fruit te temperen; voor de regulatie van de marktprijs en voor structurele maatregelen zodat de sector zich kon aanpassen aan de markt. De middelen voor die steun ontstond uit vrijwillige bijdragen van de landbouwers en publiek geld. Eerder beval de Europese Commissie al onmiddellijke opeising van de uitbetaalde steun, inclusief rente.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 oktober 2012 - 12:00