Vijf fruitimporteurs in Barendrecht gaan na een proefjaar in het kader van het project Fresh Corridor door met het vervoer van fruitcontainers per binnenvaartschip. De deelnemende bedrijven zijn Bakker Barendrecht, De Jong Coldstores, Hillfresh International, Hispa Fruit en Olympic Fruit. Zij laten ruim de helft van de fruitcontainers die per zeeschip bij de terminals aan de Maasvlakte aankomen, per binnenvaartschip naar de Waalhaven vervoeren . Vanuit de Waalhaven volgt nog per vrachtauto het laatste deel van het transport naar Barendrecht. Naast het profijt van een lagere CO2-uitstoot zijn het ontlopen van files en een betere planning van de ontvangst als voordelen te noemen. Als nadelen noemt men de vertragingen van zeeschepen, de beschikbaarheid van binnenvaartschepen op het juiste moment, de afhandeling op de terminals en een tijdige orderopgave.

Fresh Corridor zet, in samenwerking met Fruitpact en fruithandelaren in het Rivierengebied, ook in op het binnenvaarttransport van fruitcontainers naar Midden-Nederland. Inmiddels is er vanaf januari 2013 op bedrijvenpark Medel aan het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel een nieuwe binnenvaart (container)terminal operationeel. Hier kunnen ook fruitcontainers verladen worden.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 maart 2013 - 09:00