Het programma Precisielandbouw, waar het project Fruit 4.0 deel van uitmaakt, heeft een eigen website. Op deze site is meer informatie te vinden over alle onderdelen binnen het programma Precisielandbouw. Het programma bevat vijf onderdelen: Fenotypering, Smart Glastuinbouw, Plantgezondheid, Disseminatie en Fruit 4.0.
Binnen Fruit 4.0 wordt gewerkt aan praktische en betaalbare technologische innovaties voor data-gedreven fruitteelt. Voorbeelden zijn het monitoren van bloesem en vruchtontwikkeling in de boomgaard voor gerichtere vruchtdunning en betere oogstprognoses. Ook wordt uitgewerkt hoe sorteerinformatie gekoppeld kan worden aan informatie over een perceel.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 september 2017 - 19:51