Gisteren, 15 juni, vond de hoorzitting van de Provincie Gelderland over de Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) in de Betuwe plaats op het Huis der Provincie in Arnhem. Vele fruit- en laanboomtelers hadden zich voorafgaande aan de hoorzitting verzameld voor een publieksvriendelijke actie: Geen woorden maar WATER!

Het podiumprogramma bestond uit gesprekken met verschillende telers en bedrijven. O.a. Erik van Haarlem (portefeuillehouder water van de NFO-kring Midden-Nederland) sprak over de impact van het aanwijzen van drinkwaterreserveringsgebeiden in de Betuwe-West-Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk-Dodewaard. Tijdens de actie hebben Goos Cardol (TCO) en Marc André de la Porte (NFO) de Impact Analyse overhandigd aan gedeputeerde Peter van ’t Hoog.  Deze analyse geeft een goede weergave van de impact op de sector. De initiatiefnemers denken dat de strategische reservering van drinkwater kan worden veiliggesteld vanuit het perspectief van de fruit- en laanboomteelt indien de plannen op de  punten in het zevenpunten plan  wordt aangepast.

Na de publieksvriendelijke actie hebben alle betrokkenen plaatsgenomen in de Statenzaal. Beide teelten werden tijdens de hoorzitting vertegenwoordigd door een spreker. Namens de NFO kwam Bert Den Haan aan het woord. Vooral de grote omvang van de reserveringsgebieden en de lange onzeker periode die er komt moet aangepast worden. In de eerste week van juli besluit de provincie over het huidige voorstel.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 16 juni 2022 - 16:59