Het NFO-hoofdbestuur bracht op 14 juni een werkbezoek aan Noord-Holland en liet zich bijpraten over het teeltgebied aldaar. De perenteelt is een belangrijk onderdeel in Noord-Holland, maar het fruitareaal neemt wel af vanwege de uitbreiding van industrie en woningbouw. De kring constateert dat het aantal jonge fruittelers jammer genoeg zeer laag is.

Over de aankomende oogst is de kring redelijk tevreden tot nu toe. Uiteraard speelt ook de vorstschade parten aan de te verwachten oogst, maar die is lang niet zo erg als in andere gebieden in Nederland. Naar verwachting wordt van de traditionele perenrassen een oogst van 60 tot 70 procent ten opzichte van een normaal jaar verwacht. Vooralsnog betreft het in het noorden vooral oogstderving, uitval van bomen speelt daar slechts op heel kleine schaal.

In een volgend Fruitteeltnummer volgt een artikel over het werkbezoek van het NFO-hoofdbestuur, waarin ook twee bedrijfsbezoeken en het sorteerbedrijf van Gerard Pronk belicht worden.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 22 juni 2012 - 09:30