Op de Fruitteeltvakbeurs in Houten kunt u kennismaken met het project Fruit4.0 (standnr. 1). Fruit4.0 is het project waarbinnen de NFO werkt aan een innovatieplan over de technische ontwikkelingen in de fruitsector. De NFO doet dit samen met FME, Fedecom, LEI  Tuinbouw Digitaal, toeleverende bedrijven en telers. Wat kunnen internet, robots, sensoren, et cetera op korte termijn betekenen voor de fruitteelt zoals op gebied van emissiebeperking, opbrengstverbetering en arbeidsbesparing in de boomgaard?  Dit voorjaar is het innovatieplan klaar. Op basis van de uitkomsten zet de NFO samen met genoemde partners gerichte vervolgtrajecten op om de ideeën om te zetten in praktijk. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 februari 2016 - 13:04