Tijdens de Noord-Hollandse Fruitteeltdag op 12 juni in Wijdenes was de McConnel Fruitaerator van Pool Agri een grote aandachtstrekker. Een gewone fruitteelttrekker is voldoende om deze machine (een speciale woeler) aan te drijven. De aftakas brengt een trilmechanisme in beweging dat op de woelpoten wordt overgebracht zonder dat de trekker al te veel gaat trillen. Daardoor worden verdichte bodemlagen weer poreuzer. Een rol achterop de machine drukt de grond weer lichtjes egaal aan. De machine kost bijna 9.000 euro.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 - 13:06