Een behandeling met 1 ppm 1-MCP kan ethyleenschade aan fruitbomen voorkomen. Tijdens de ALV van de Cultuurgroep Fruitgewassen presenteerde Alex van Schaik (WUR) resultaten van onderzoek naar ethyleenschade bij vruchtbomen. Uit het onderzoek blijkt dat Conference ten opzichte van andere perenrassen en ook Elstar het meest gevoelig is voor ethyleen. Hogere concentraties ethyleen, hogere bewaartemperaturen en een langere bewaarduur zorgen voor een grotere ethyleenschade.
In het onderzoek is ook gekeken of de toepassing van 1-MCP effect had op de ethyleengevoeligheid. Conference-bomen werden blootgesteld aan ethyleen en vervolgens een week en een maand bewaard bij 0°C en 4°C. Bomen die een maand werden bewaard en de bomen die werden bewaard bij 4°C liepen ethyleenschade op, maar bomen die behandeld waren met 1ppm 1-MCP bleven daarvan vrij. De schade werd volledig voorkomen en bovendien had de behandeling geen invloed op de hergroei van de bomen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 februari 2017 - 21:40