De NFO gaat een projectvoorstel indienen bij de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal om de fruitkwaliteit tijdens en na bewaring én in de verdere keten te verbeteren. De NFO werkt in het project samen met een breed consortium van afzetorganisaties, koelhuisondernemers en voorlichtingsinstanties. PPO is de uitvoerder.

Het onderzoek is nodig omdat er nog steeds forse verliezen door bewaarafwijkingen ontstaan. Daarom moeten we werken aan een zogenoemde bewaarvoorspelling; een systeem waarmee het ideale afzetmoment is na te gaan en dat de risico’s tijdens de bewaring kan voorspellen of de keuze in bewaarcondities kan bepalen. De focus ligt bij (inwendige) rotontwikkeling en enkele veel voorkomende afwijkingen in combinatie met behoud van stevigheid. Enkele deelnemende organisaties willen tevens een onderzoek naar het gedrag van partijen in de keten na bewaring. In het onderzoek moet nadrukkelijk de vraag worden meegenomen waar relatief snel resultaat is te boeken. Daarnaast  moet de methode direct toepasbaar zijn in de praktijk. De proef wordt uitgevoerd met  Elstar en Conference. Naast de beoogde financiering uit de topsectoren wordt aan de leden van het consortium een bijdrage gevraagd. Tevens is het mogelijk om voor het laatst een bijdrage vanuit het PT aan te vragen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 24 oktober 2013 - 11:37