Het ophangen van een enkele fruitmotval in een perceel geeft geen goed beeld van de vlucht. Het is beter vijf vallen in lijn, met een onderlinge afstand van 4 meter, op te hangen om een goede indicatie van het aantal fruitmotten te krijgen. Dat melden onderzoekers van de Michigan State University.
De geur die uitgestoten wordt door een fruitmotval is voor fruitmotten pas op 5 meter afstand van de val waar te nemen. Daardoor komt het voor dat in de ene val nauwelijks fruitmotten gevangen worden en in de andere juist heel veel. Lastig om daarop een beslissing te baseren om wel of niet te spuiten. Maar het ophangen van meerdere vallen in een boomgaard is praktisch gezien niet erg aantrekkelijk. Daarom hebben de onderzoekers gekeken of het zinvol is meerder fruitmotvallen bij elkaar in de buurt te hangen.
In een proef werden op zes locaties in een perceel vijf vallen met een tussenafstand van 4 meter opgehangen en één val apart op 70 meter afstand. Vervolgens werden op de vier hoeken van het perceel 100 vrouwelijke en 100 mannelijke fruitmotten losgelaten. Daarna werden gedurende een week de vangsten in de vallen gemeten. Dit patroon werd zes keer herhaald.
De resultaten waren duidelijk: in de vallen die in lijn hingen, werden tussen de 1 en 12 fruitmotten per week gevangen, terwijl de vangsten in de aparte fruitmotval varieerden tussen de 1 en 32 fruitmotten.
Het onderzoek werd uitgevoerd in 2015.

Bron: fruitgrowersnews.com

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 juni 2017 - 18:45