Met het Fruitpact als initiator zijn de afgelopen vier jaar dertien fruitteeltgerichte projecten gerealiseerd in het Rivierengebied. Afgelopen vrijdag, 20 mei, leidden fruittelers en stuurgroepleden bestuurders uit de regio rond langs drie van deze projecten. De aandacht ging vooral uit naar gewasbescherming en driftreductie. “Dankzij ondersteuning van het Fruitpact kunnen we fruitteeltonderzoek blijven uitvoeren en innovaties stimuleren. Als deelnemer aan het Fruitpact draagt de NFO hier aan bij”, aldus NFO-kringvoorzitter Marc André de la Porte, die tevens Fruitpact-voorzitter  is. In die functie overhandigde hij het eerste exemplaar van het Fruitpact-magazine aan Hans Beenakker, voorzitter van het speerpuntberaad agribusiness van Regio Rivierenland. In het Fruitpact-magazine worden alle dertien projecten van de afgelopen vier jaar beschreven. Het Fruitpact-magazine wordt samen met Fruitteelt op zaterdag 4 juni naar alle Gelderse NFO-leden meegestuurd. Niet-Gelderse geïnteresseerden kunnen de digitale versie op www.fruitpact.nl downloaden of een papieren exemplaar opvragen bij Frank Engelbart, frank.engelbart@rijnconsult.nl.

Onderwerpen die opgepakt worden binnen de Fruitpact-projecten zijn energiebesparing, milieuvriendelijker fruitteelt, maar ook het beleefbaar maken van fruit voor de recreant. De meeste projecten worden uitgevoerd met steun van de Regio Rivierenland en de provincie Gelderland.
Vorige week vrijdag werd als eerste de Proeftuin in Randwijk bezocht. Fruitconsult-adviseur Fruitconsult Henny Balkhoven vertelde over de positieve resultaten van driftarm spuiten met venturidoppen.
“Gewasbescherming blijft een precair thema. We streven ernaar het meest groene centrum van Europa te worden wat betreft gewasbeschermingsmiddelen. Dat doen we door nieuwe resistente rassen te kweken zoals de biologische appel Natyra, maar ook door het testen van driftarme doppen, die met eenzelfde bestrijdingsresultaat kunnen zorgen voor een emissiereductie tot negentig procent.”


Op het bedrijf van fruitteler Wellner in Est vertelde Mathieu Gremmen uit Horssen over de Lola-appel. Om de appel, van boom tot winkelschap, te kunnen volgen heeft Sitrac uit Barneveld een programma laten ontwikkelen waarmee de appel met een qr-code gevolgd kan worden. De consument in de  winkel kan dan ook zien dat zijn appel bijvoorbeeld van Wellner komt.

Op het bedrijf van Simon Oostveen in Maurik werd het onderzoek naar een duurzame en milieuvriendelijke aanpak van perenbladvlo besproken. Uit dit onderzoek blijkt de inzet van oorwormen en roofwantsen bij veel bedrijven effectief zijn tegen de perenbladvlo. Oostveen: “Maar dat is niet overal het geval. Wij telen op zware kleigrond, waar weinig oorwormen in leven. We werken op basis van geïntegreerde teelt. Zoveel mogelijk biologisch, maar als  het niet anders mogelijk is zetten we ook chemische gewasbeschermingsmiddelen in. Nu het verbod op het middel Vertimec van kracht is, is dat voor ons een punt van zorg. Wij willen allemaal minder milieubelastend werken, maar als het misgaat willen we wel een probaat middel om in kunnen grijpen.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 mei 2016 - 18:20