Het Fruitpact is voor zijn stuurgroep op zoek naar een kleinfruitteler, afkomstig uit het werkgebied van Fruitpact, dus uit Rivierenland. De stuurgroep komt vijf keer per jaar bijeen en focust zich vooral op het bestuurlijk en richtinggevende gebied zoals de visie, strategie en de goedkeuring van projecten. De stuurgroep bestaat verder uit Fruitpact-voorzitter en hardfruitteler Marc André de la Porte, Siep Koning (NFO), Rien van Doorn (Fruitmasters), vier wethouders van verschillende gemeentes, provincie Gelderland, Rabobank en WUR. Heeft u interesse om als kleinfruitteler inbreng te geven over wat er leeft en speelt in het gebied, neem dan contact op met Fruitpact Programmamanager Frank Engelbart, tel. (06) 51 59 09 65.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 februari 2018 - 21:01