De NFO is er in geslaagd verscheidene innovatieprojecten voor de fruitteelt goedgekeurd te krijgen binnen het nieuwe topsectorenbeleid van de overheid. De overheidsbijdrage hiervoor bedraagt ongeveer 850.000 euro. Het betreft de volgende onderzoeksprojecten:

• Bodemgezondheid; inzetten van nuttige bodemorganismen.

• Teelt de grond uit; onderzoek bij appel en blauwe bes op zandgronden.

• Ontwikkelen fosfaatarme champost.

• Bestrijding perenbladvlo; grootste plaag in de gewasbescherming.

• Vruchtrot; ter voorkoming van bewaarverliezen.

• Geïntegreerde gewasbescherming van houtig kleinfruit.

• In beeld brengen van risico’s van microbiologische verontreiniging in de voedingstuinbouw en deze te verkleinen.

• Biologische fruitketens; testen van robuuste rassen.

Het doorgaan van deze projecten hangt nog af van de vraag of de bijdragen uit het bedrijfsleven via de productschappen worden goedgekeurd. De sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is een van de negen topsectoren die de overheid heeft erkend.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 maart 2013 - 10:30