Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit financiert voor de komende 5 jaar een groot onderzoek naar groene gewasbescherming en bestuivers. Ook de teelt van appel wordt in dit onderzoek meegenomen. Bij appel zal het onderzoek zich met name richten op de beschermde teelt. De NFO is betrokken bij de besluitvorming rondom dit onderdeel. Proeftuin Randwijk zal het onderzoek uitvoeren. Op de Kennisdag zal Rien van der Maas in aanloop naar dit onderzoek een lezing houden over het Perspectief van beschermd telen.
Onlangs zijn vertegenwoordigers van de agrarische sector, keten-, maatschappelijke en marktpartijen voor het eerst bij elkaar geweest om geïnformeerd te worden en mee te denken over het nieuwe onderzoeksproject Groene Gewasbescherming. Het onderzoeksproject Groene Gewasbescherming wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research. Het parallel lopende bestuiversonderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, Naturalis en de Stichting Eis en richt zich op kennisontwikkeling en –verspreiding ter behoud en bevordering van populaties van bijen en andere bestuivers.
Het project Groene Gewasbescherming moet leiden tot nieuwe teeltsystemen die teelten als die van aardbei, lelie, appel en akkerbouwgewassen veel minder afhankelijk maken van chemische gewasbescherming, terwijl telers wel hun marktpositie behouden.
Begin 2018 gaat het project Groene Gewasbescherming officieel van start.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 november 2017 - 17:50