Afgelopen zomer is de branche Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor de fruitteelt verlengd. De NFO vindt arbeidsveiligheid belangrijk en werkt dan ook mee aan het beschikbaar houden van de branche RI&E zodat een goed, praktisch en betaalbare manier beschikbaar is om de Arbo omstandigheden op uw bedrijf te toetsen. Vooral de arbeidsveiligheid en gewasbescherming hebben veel aandacht gekregen bij de actualistatie. Elk bedrijf met personeel is verplicht een RI&E uit te voeren gericht op arbeidsveiligheid. Stagiairs, vrijwilligers, inhuurkrachten en uitzendkrachten zijn ook medewerkers. Nadat u de RI&E op een uw bedrijf heeft uitgevoerd dient de RI&E getoetst te worden door een arbokerndeskundige. Voor bedrijven met minder dan 25 personeelsleden is de mogelijkheid om te werken met een Branch RI&E. De voordelen zijn, dat op een rij gezet is wat de diverse risico’s zijn bij de voorkomende werkzaamheden, dat actuele wetgeving is geïnterpreteerd en verwerkt in de branch RI&E. Daarnaast is het niet nodig om de RI&E van uw bedrijf te laten toetsen door een arbokerndeskundige. Daarmee worden kosten voorkomen. Door de inzet van de NFO is voor de fruitteelt al meerdere jaren een Branche RI&E. Deze is het afgelopen jaar geactualiseerd en nu beschikbaar op de website: Fruitteelt – Steunpunt RI&E (rie.nl).  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 september 2022 - 16:13