In 2014 haalde 20 procent van de agrarisch ondernemers in Nederland een inkomen dat lager lag dan -9.000 euro. In deze groep zijn fruittelers, varkenshouders en komkommertelers relatief sterk vertegenwoordigd. Uit berekeningen van het LEI blijkt dat de opbrengsten per bedrijf voor fruitbedrijven uitkomen op 296.600 euro (2013: 348.200 euro), terwijl de kosten juist zijn gestegen naar 298.400 euro (2013: 283.500 euro). Het gemiddelde inkomen per onbetaalde aje komt daarmee uit op -1.600 euro. De fruitsector is enige van alle landbouwsectoren die in de min uitkomt.
Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouwbedrijven in 2014 wordt geraamd op gemiddeld 36.000 euro per onbetaalde aje. Dat is een daling van 6.000 euro ten opzichte van 2013.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 juli 2015 - 14:11