De NVWA heeft in 2014 in totaal 32 fruittelers gecontroleerd op het moment dat ze gewasbeschermingsmiddelen toepasten. Van hen voldeed 84 procent aan de wettelijke normen. In totaal werden 263 agrariërs gecontroleerd. De controles waren vooral gericht op het in acht nemen van de teeltvrije zone. Gemiddeld hield 77 procent van de ondernemers zich aan de regels.
Van de 32 fruittelers kreeg één teler een waarschuwing en er werden vijf boetes uitgedeeld. Eén teler kreeg een boete omdat het bewijs van vakbekwaamheid niet in orde was. Drie fruittelers gebruikten een middel niet volgens de wettelijke gebruiksvoorschriften, één van hen kreeg een waarschuwing. Bij het vullen van spuitapparatuur binnen 2 meter vanaf het oppervlaktewater is in de fruitsector één overtreding geconstateerd. Eén teler kreeg een boete omdat hij zich niet hield aan de juiste teeltvrije zone. Ook maakte één teler geen gebruik van driftarme doppen langs het oppervlaktewater.
De NVWA heeft eerder al aangekondigd in 2016 weer intensief in de fruitsector te gaan controleren. Ook in 2012 en 2008 vond een dergelijk nalevingsonderzoek in de sector plaats. Dit onderzoek richtte zich onder andere op het gebruik en het op voorraad hebben van in Nederland toegelaten middelen en het gebruik van middelen volgens de voorschriften. Tijdens dit onderzoek – onder honderd fruittelers – voldeed 62 procent van de fruittelers aan de voorschriften. De naleving lijkt met deze nieuwe resultaten sterk verbeterd.

Kijk voor meer informatie en de controlerapporten op nvwa.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 22 december 2015 - 18:25